Vedúca obchodu Danka Katrenčiková Lučatín 25 97661 Lučatín Mobil: +421 905 395 172 email: katrencikova@kremik.sk